GUJARATI Learn Indian Languages - GUJARATI Conjuncts
Close
GUJARATI Conjuncts

                    
                    
                    
        ક્ષ  જ્ઞ  
ક્ષ + ક = ક્ષ્ક
ક્ષ + ખ = ક્ષ્ખ
ક્ષ + ગ = ક્ષ્ગ
ક્ષ + ધ = ક્ષ્ધ
ક્ષ + ઙ = ક્ષ્ઙ
ક્ષ + ચ = ક્ષ્ચ
ક્ષ + છ = ક્ષ્છ
ક્ષ + જ = ક્ષ્જ
ક્ષ + ઝ = ક્ષ્ઝ
ક્ષ + ઞ = ક્ષ્ઞ
ક્ષ + ટ = ક્ષ્ટ
ક્ષ + ઠ = ક્ષ્ઠ
ક્ષ + ડ = ક્ષ્ડ
ક્ષ + ઢ = ક્ષ્ઢ
ક્ષ + ણ = ક્ષ્ણ
ક્ષ + ત = ક્ષ્ત
ક્ષ + થ = ક્ષ્થ
ક્ષ + દ = ક્ષ્દ
ક્ષ + ધ = ક્ષ્ધ
ક્ષ + ન = ક્ષ્ન
ક્ષ + પ = ક્ષ્પ
ક્ષ + ફ = ક્ષ્ફ
ક્ષ + બ = ક્ષ્બ
ક્ષ + ભ = ક્ષ્ભ
ક્ષ + મ = ક્ષ્મ
ક્ષ + ય = ક્ષ્ય
ક્ષ + ર = ક્ષ્ર
ક્ષ + લ = ક્ષ્લ
ક્ષ + વ = ક્ષ્વ
ક્ષ + શ = ક્ષ્શ
ક્ષ + ષ = ક્ષ્ષ
ક્ષ + સ = ક્ષ્સ
ક્ષ + હ = ક્ષ્હ
ક્ષ + ળ = ક્ષ્ળ
ક્ષ + ક્ષ = ક્ષ્ક્ષ
ક્ષ + જ્ઞ = ક્ષ્જ્ઞ
Close